Tính phí chuyển nhượng văn bằng bảo hộ

Tính phí chuyển nhượng văn bằng bảo hộ
Quí vị có thể lựa chọn dịch vụ chuyển nhượng:
Thương hiệu, nhãn hiệu, kiểu dáng, sáng chế