Kết quả tìm kiếm: Đăng ký bản quyền

Thủ tục Đăng ký Bản quyền tác giả

Thủ tục Đăng ký Bản quyền tác giả

Việc đăng ký bản quyền tác giả sẽ tránh làm phát sinh nhưng tranh chấp không đáng có về thời điểm sáng tạo cũng như về tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm.

Đăng ký bản quyền logo công ty

Đăng ký bản quyền logo công ty

Đăng ký bản quyền logo công ty, Mỗi doanh nghiệp, bên cạnh tên gọi của doanh nghiệp còn có logo, slogan, đây là những chỉ dẫn thương mại, góp phần vào chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp.

Đăng ký bản quyền cho kịch bản TVC

Đăng ký bản quyền cho kịch bản TVC

Chúng tôi là doanh nghiệp dược phẩm, có việt một kịch bản dùng cho việc sản xuất TVC quảng bá cho doanh nghiệp.